GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH HẢI 2

1. Mục tiêu đào tạo:                                                                                                                                                                                   - Đào tạo học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Giúp học sinh định hướng, khám phá và phát triển tối đa năng lực của bản thân, tự giác giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống         - Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Rèn luyện cho học sinh có khả năng làm việc theo nhóm, năng lực hợp tác, kỹ năng chia sẻ thông tin, khả năng tư duy độc lập.                           - Chú trọng đổi mới về phương pháp dạy học, tăng cường giảng dạy tiếng việt cho các em đặc biệt là các em học sinh dân tộc Chăm

2. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

3. Phương thức hoạt động của trường: 
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Tổ chức các Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh như: Họa mi, Họa sĩ nhí, Điền kinh, Bạn đọc