Quá trình phát triển

                                                 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                                                                                                       CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH HẢI 2

 

Trường Tiểu học Thành Hải 2 nằm về phía Tây Nam của xã Thành Hải, trên địa bàn thôn Công Thành, tiếp nhận học sinh 2 thôn Công Thành và Thành Ý. Xã Thành Hải là một xã duy nhất của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Địa bàn xã chủ yếu là đất nông nghiệp;

Trường được thành lập vào khoảng năm 1959, lúc đầu chỉ có 2 phòng học do chế độ cũ xây dựng được lấy tên là “Trường tiểu học Công Thành”. Trường tổ chức dạy tiểu học cho trẻ em ở 2 thôn Công Thành và Thành Ý. Đến năm 1965 xây thêm 3 phòng học nữa.Sau giải phóng, trường tiếp tục sử dụng cơ sở này để dạy bậc tiểu học lấy tên là Trường tiểu học Thành Hải.

Năm 1986, trường được đổi tên thành trường PTCS Thành Hải 2 dạy cả 2 bậc học (cấp 1, cấp 2). Nhà nước đầu tư xây dựng thêm 2 phòng học. Khi hợp tác xã giải thể, trường mượn thêm 3 phòng kho để dạy học.

Năm 1992 trường được tách ra thành Trường tiểu học Thành Hải 2. Năm 2003 trường được xây dựng mới hoàn toàn với một dãy phòng cấp 3 gồm 10 phòng học, 2 phòng chức năng trên khu đất hiện nay(khu đất này, trước đây là khu sân phơi của HTX Công Thành). Năm 2009 trường được xây dựng thêm 1 dãy với 4 phòng. Từ đó đến nay nhà trường không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy và trò.