Hát Người lái đò thầm lặng-Lớp 4B (Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018)