Múa Xuân về trên bản Mông-Lớp 4B (Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018)